Istanbul - TURKEY
www.aswagroup.com.tr

Ulaşım Planlama

 
İnsanların ve her türlü malların varış yerlerine ulaştırılması için geleceğe yönelik ihtiyaçları belirleyerek ihtiyaç duyulan politikaları, hedefleri, yatırım ve tasarım planlarını geliştiriyoruz. Ayrıca, çeşitli devlet kurumları, kamu ve özel işletmeler de dahil olmak üzere pek çok paydaşın girdisini içeren işbirliği sürecini yönetiyoruz. Geniş seçenek yelpazesi ve ulaşım sistemlerine etki eden yararlı sonuçları analiz ederek çok modlu ve kapsamlı yaklaşımlar oluşturuyoruz. ve kavşak bazlı projeler ve öneriler sunulmaktadır.