Istanbul - TURKEY
www.aswagroup.com.tr

Akıllı Şehir Geliştirme

 
Bir şehrin varlıklarını güvenli ve etkin bir şekilde yönetmek için kentleşme projelerine bilgi ve iletişim teknolojileri (IT) ile birlikte nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini entegre ederek yenilikçi vizyonlar sunuyoruz. Bu varlıklar, yerel yönetimlerin bilgi sistemleri, okullar, kütüphaneler, ulaşım sistemleri, hastaneler, enerji santralleri, su tedarik şebekeleri, atık yönetimi, kolluk kuvvetleri ve diğer toplumsal hizmetlerdir.