Istanbul - TURKEY
www.aswagroup.com.tr

Kalite Politikamız

ASWA Group Danışmanlık A.Ş.'nin geleceğine yönelik vizyonu doğrultusunda; Beklentilerin ötesinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı ve verimli çözümler uygulayarak sürdürülebilir, kullanımı kolay, güvenilir sistemler tasarlar ve geliştiririz.

Faaliyetlerimizi yürütürken:

  • Belge, sertifika ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek,
  • Takım çalışması kavramıyla örgütsel ve bölümsel hedeflere ulaşmak, Toplam Kalite Felsefesini göz önünde bulundurmak,
  • Bir öz değerlendirme programı yürüterek iş süreçlerimizi gözden geçirmek ve genel performansımızı artırmak için proaktif faaliyetler tanımlamak,
  • Tüm süreçlerimizin verimliliğini sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda uluslararası rekabet edilebilir düzeye getirmek,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek ve teknik ve davranışsal yetkinlikleri artırmak için eğitimler vermek,
     

prensipleri çerçevesinde Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemlerine eşlik etmekte ve kalite çalışmalarımızla ilgili tüm sektörlerde bir model oluşturmaya çalışıyoruz.