Istanbul - TURKEY
www.aswagroup.com.tr

Çevre Politikamız

ASWA GROUP DANISMANLIK A.Ş. ve çalışanları geçerli tüm ulusal ve uluslararası çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uymakla mükelleftir. Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı çevre yönetim sistemi doğrultusunda çevre dostu ürünleri kullanmak ve önermek, çevre dostu işlerde hizmet vermek ve geliştirmeler yapmak ana gayemizdir.  

Faaliyetlerimizi yerine getirirken:

  • Gelecek nesillere iklim değişikliğine saygılı, temiz ve sağlıklı bir çevre miras bırakmak,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak,
  • Ürün ömrü boyunca ürünlerin ve üretimin olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek,
  • Kaynaklardaki kirliliğine önlenmesi,
  • İklim değişikliğine ve sürdürülebilirliğine öncelik vermek,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevresel farkındalığını artırmak

ilkeleri doğrultusunda, Kalite, Sağlık ve Emniyet ve Enerji Yönetim Sistemlerine eşlik etmekte ve çevresel çabalarla ilgili tüm sektörlerde bir model oluşturmaya çalışıyoruz.

ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILAR

Dünya genelinde ASWA Grubu Danışmanlık A.S. Iş yaptıkları ülkelerin ilgili çevre kanunlarını, yönetmeliklerini ve politikalarını en azından destekleyen üçüncü taraf tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarla çalışmayı taahhüt eder.